Reeglid

Kliendile on rangelt keelatud majutada veebilehekülgi: 

 • mis sisaldavad laste pornograafiat;
 • mis sisaldavad vägivalla, fašismi, kommunismi, ekstremismi, terrorismi, natsionalismi või šovinismi propagandat, rassilist vihkamist ja/või ühe konkreetse rassi kuulutamist, mõne rahvuse või soo teistest paremaks kuulutamist või teiste rasside, rahvuste halvustamist. Samuti on keelatud veebileheküljed, mis sisaldavad üleskutseid mistahes valitsuse kukutamiseks.
 • mis julgustavad, toetavad või propageerivad tegevust, mis rikuvad föderaalseadusi, vabariigi või kohalikke seadusi seadusi ja/või rikuvad Eesti või rahvusvahelisi kokkuleppeid.
 • mis kuuluvad „warez” kategooriasse või failiarhiivi alla, mis levitavad autoriõigusega kaitstud materjale;
 • mis propageerivad häkkimist, tarkvara kaitsest kõrvalepõikamist (hacking, cracking) või levitavad täiskasvanutele mõeldud veebilehtede või mistahes muude tasuliste ressursside paroole.

 
Kliendile on rangelt keelatud teha toiminguid, mis hõlmavad:

 • tarkvara autoriseerimata jagamine või kopeerimine (piraatlus või “warez”) ilma vastavate Lepinguteta, mis lubavad säärast tegevust;
 • teha muudatusi autoriõigustega kaitstud tarkvaras;
 • rahvusvaheliste lepingute rikkumist;
 • pettust, mis võib põhjustada moraalset või füüsilist kahju; 
 • Kliendi ja/või kolmandate isikute pakutava tarkvara muutmist ja levitamist ilma Esitaja või seaduslike autoriõiguste valdajate kirjaliku loata
 • narkootiliste ja toksiliste ainetega kauplemist ilma asjakohaste lubadeta, mida Klient kohustub lepingule allakirjutamise ajal esitama ZBS-i;
 • rahvusvahelise ja/või Eesti autoriõiguse seadusega kaitstud failide (nagu muusika, videod, tarkvara, emulaatorid, ROM) loata kopeerimist ja levitamist;
 • muud tegevused, mis rikuvad Eesti õigusakte ja rahvusvahelist õigusnorme;
 • botide või mistahes muude programmide kasutamist, mis juhivad kaugkonsooli ilma erikokkuleppeta. 
 • serveritele paigaldatud kolmandate ettevõtete rakendustele juurdepääsu sanktsioneerimata müüki;

* Kõiki muid ülal kirjeldamata jäänud rikkumisi käsitletakse eraldi, enne väärteo kujunemist.


Kliendile on rangelt keelatud kuritarvitada Infonet DC poolt pakutavaid ressursse, viies läbi järgnevaid toiminguid:

 • häkkimine — püüded pääseda ilma vastava loata Infonet DC sisevõrkudesse või võrkudesse ja arvutitesse, mis on ligipääsetavad läbi interneti;
 • fiktiivsete e-mailide kasutamine serverites läbi Infonet DC või kolmandate isikute võrgu;
 • trolling — solvavate sõnumite väljasaatmine hulgaliste vastuste saamiseks; 
 • mailbombing— suure hulga ühesuguse sisuga sõnumite väljasaatmine ühele ja samale e-maili aadressile ja/või isiku lisamine uudiskirja listi ilma teavituse ja nõusolekuta ning mittevastavate sõnumite saatmine paljudele uudiste gruppidele;
 • SPAM – soovimatute sõnumite saatmine, olenemata nende suurusest ja olemusest, isikutele, kes ei ole andnud luba selliste kirjade saatmiseks oma aadressile, teemale mittevastavate soovimatute teadete ja reklaamide saatmine mitmetele aadressitele ja/või uudiste grupile. Samuti suure arvu kirjade genereerimine, mis on tavakasutusel tarbetu. Rämpspostiteated on karmilt karistatavad – võib viia lepingu lõpetamiseni koos trahviga, mille suuruse määrab kindlaks Infonet DC. Sõnumi all mõeldakse e-kirja, iMessage’it, Telegrami, WhatsAppi, Viberit, IRC’d, Jabberi’it ja mistahes teisi sarnaseid vahendeid/protokolle, mis on mõeldud isiklikku infovahetust ning samuti ka sõnumeid külalisteraamatutes, foorumites jms;
 • Ilma loata mistahes kontrollide ja arvutisüsteemide portide skaneerimine Infonet DC võrgus või muudes võrkudes, mis on ligipääsetavad läbi interneti.
 • Mistahes rünnakud arvutisüsteemide vastu Infonet DC võrgus või muudes võrkudes, mis on ligipääsetavad läbi interneti. Sarnase loomuga rikkumiste puhul blokeeritakse Kliendi ligipääs teenustele ilma õiguseta hüvitisele. 
 • võrgu flood – traffic/võrgupaketi kasutamine Kliendi seadmetel(t) automaatrežiimis.

Kliendil on rangelt keelatud ärikontaktidega sanktsioneerimata manipuleerimine, mis hõlmab (kuid mitte ainult) kirjade laialisaatmist, mis häbistab au ja väärikust, skandaalset või isiklikku teavet isiku kohta ilma tema loata, tahtlikku moraalse kahju tekitamist, mis võib põhjustada emotsionaalset stressi. Samuti peetakse säärast teguviisi autoriõiguste rikkumiseks, ebaseaduslikuks kopeerimiseks, kaubamärkide manipuleerimiseks ja teiste intellektuaalomandi õiguste rikkumiseks.